Projectomschrijving

Sporthal Elzenhagen is 1970 gebouwd als semipermanente sporthal met een verwachte levensduur van 10jaar. Na ruim 40jaar heeft Promeijer de opdracht gekregen de sporthal te transformeren naar een moderne/ hedendaagse sportaccommodatie om de sportparticipatie binnen Stadsdeel Noord te vergroten.

De werkzaamheden van Promeijer bestonden uit:

 • Het begeleiden van een grootschalige asbestsanering
 • Het opstellen van een Programma van eisen
 • Investeringsraming t.b.v. politieke besluitvoering
 • Advisering m.b.t. akoestiek, afwerking, type sportvloer, verlichting en inrichting
 • Bouwkundig tekenwerk
 • Bestekschrijven
 • Aanvraag bouwvergunning
 • Begeleiden onderhandse aanbesteding
 • Directievoering en toezicht
 • Kostenbewaking
 • Oplevering

Het werk is partieel aanbesteed, dat wil zeggen dat alle disciplines apart zijn gecontracteerd en begeleid. Dit resulteerde in een besparing op de overheadkosten, meer grip op het proces en aanzienlijke tijdwinst. Totale doorlooptijd van initiatief tot oplevering was 5 maanden. Door de inzet van Promeijer is Sporthal Elzenhagen als eerste sporthal in Nederland voorzien een nieuw type led verlichting waarmee de hal voldoet aan de eisen van de NOC-NSF en een besparing van 50.000kwh (€7.000) per jaar oplevert.