Projectomschrijving

IKC Elzenhagen is een eigentijdse openbare basisschool, waar het accent ligt op effectief leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De onderwijsmethode gaat uit van  International Primary Curriculum (IPC) wat onderwijs in thema’s aanbiedt waardoor de vakken onderling meer samenhang krijgen. Bovendien gaat de methode uit van het kiezen van gepaste leerdoelen, die aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

IKC Elzenhagen wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) welke 52 weken per jaar geopend is. De school gaat beschikken over onder andere 20 groepsruimten, een gymzaal, een speelzaal, Kinderopvang, Voor- en vroegschoolse opvang en Buitenschoolse opvang en biedt ruimte aan ongeveer 520 leerlingen. Het totaaloppervlakte van de school is 4.272 m2/BVO.

Promeijer heeft van Stichting Openbaar Onderwijs Innoord opdracht gekregen voor het volledige project- en bouwmanagement voor de realisatie van de nieuwe school van initiatief tot de exploitatiefase.

De werkzaamheden voor ProMeijer bestaan uit:

  • Programma van eisen opstellen
  • Begeleiden EU aanbestedingstraject architect en aannemer
  • Begeleiden en aansturen van het ontwerpproces
  • Vertegenwoordigen bestuur richting gemeente
  • Afstemming met Supervisie, gebiedsontwikkeling en Gemeente
  • Algehele projectmanagement