Een nieuwbouw- of renovatieproces vergt specifieke kennis en ervaring. ProMeijer heeft als bouwmanager jarenlange ervaring opgebouwd met het coördineren en aansturen van kleine en grote bouwprojecten binnen zowel de zakelijke als de particuliere sector.

Waarom een bouwmanager?

In het voortraject adviseert hij u bij essentiële keuzes betreffende het ontwerp en stelt optimalisatie voor, die samen leiden tot kwalitatieve verbeteringen. Ook adviseert en onderhandelt hij bij prijs- en contractvorming en bepaalt samen met u de juiste strategie met betrekking tot de aanbesteding en het vergunningtraject. Tijdens de uitvoering geeft onze bouwmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen. Hij biedt ook een heldere terugkoppeling richting opdrachtgever en eindgebruiker(s). Bij kleine bouwprojecten verzorgt de bouwmanager ook directievoering en toezicht.

Taken van de bouwmanager

 • Projectleiding bouwproces,
 • Opstellen calculaties,
 • Kwaliteitsbeoordeling ontwerp/tekenwerk,
 • Opstellen bestek/technische omschrijving,
 • Begeleiden/ adviseren aanbestedingstrajecten,
 • Doorlopen vergunningstraject,
 • Bewaken en bijsturen van de voorgang en kwaliteit,
 • Budgetbewaking,
 • Begeleiden van bouwproces (financieel en uitvoering),
 • Rapportage en advies richting opdrachtgever,
 • Uitvoeren van bouwkundige keuringen.