Projectomschrijving

IKC Overhoeks is een eigentijdse openbare basisschool, waar het accent ligt op effectief leren en waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De onderwijsmethode gaat uit van  International Primary Curriculum (IPC) wat onderwijs in thema’s aanbiedt waardoor de vakken onderling meer samenhang krijgen. Bovendien gaat de methode uit van het kiezen van gepaste leerdoelen, die aansluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Promeijer heeft van Stichting Openbaar Onderwijs Innoord opdracht gekregen voor het volledige project- en bouwmanagement voor de realisatie van de nieuwe school van initiatief tot de exploitatiefase.

Het nieuwe IKC zal ca. 3.850 m²/BVO groot worden op een stedelijk kavel van ca. 1.100 m². Het gebouw biedt onder andere ruimte aan een basisschool met 20 klaslokalen en bijbehorende staffuncties, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een inpandige beweegbox (gymzaal) die buiten schooltijden ook door de buurtbewoners kan worden gebruikt.

De werkzaamheden voor ProMeijer bestaan uit:

  • Programma van eisen opstellen
  • Begeleiden EU aanbestedingstraject architect en aannemer
  • Begeleiden en aansturen van het ontwerpproces
  • Vertegenwoordigen bestuur richting gemeente
  • Afstemming met Supervisie, gebiedsontwikkeling en Gemeente
  • Algehele projectmanagement