Projectomschrijving

Het project Optimalisatie Sportaccommodaties heeft als doel een toekomstbestendige (voetbal) infrastructuur te ontwikkelen, waarbij minder maar sterke voetbalverenigingen en minder maar goede sportaccommodaties worden gecreëerd.

Promeijer heeft opdracht gekregen voor het complete bouwmanagement van de renovatie/aanbouw van clubgebouw DVC, de sloop van voormalige schoolkleedruimten, plaatsing van 107 zonnepanelen en het bouwrijp maken van een stuk grond voor de nieuwbouw van een uitgiftepunt.

De werkzaamheden bestonden o.a. uit

  • Advisering m.b.t. brandveiligheid
  • Opstellen werkomschrijvingen/bestek
  • Aanvraag bouw- en kapvergunning
  • Begeleiden onderhandse aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
  • Kostenbewaking
  • Oplevering