Projectomschrijving

Voor scholen in Amsterdam biedt het Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME) een uitgebreid en uitdagend aanbod aan natuur activiteiten. Op basis van een ruimtebehoefte is in Amsterdam Noord in 2014 besloten om nieuwbouw te realiseren.

Promeijer is vanuit de opdrachtgever aangehaakt om het ontwerp te toetsen aan de beheer en exploitatie en te adviseren bij de aanbestedingsselectie.

Werkzaamheden:

  • Bouwkundige toets VO/DO
  • Advies m.b.t. onderhoud
  • Toetsing exploitatiekosten
  • Aanbestedingsselectie