Projectomschrijving

Buurthuis “De Meeuw” is in de jaren 80 onder architectuur van Rem Koolhaas gebouwd en biedt ruimte aan bewoners en organisaties uit de wijk om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. In de loop van de jaren zijn de eisen en wensen veranderd en was behoefte aan een grootschalige renovatie met als doel de zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten waarbij de oorspronkelijke architectuur gehandhaafd bleef.

Promeijer heeft opdracht gekregen voor het projectmanagement en bouwmanagement van de renovatie en heeft in samenspraak met de bewoners en gebruikers een nieuwe indeling, materialisatie en kleurstelling bedacht. Aandachtspunten waren de akoestiek, het slechte binnenklimaat, het plaatsen van een lift, verplaatsen van bar en het realiseren van een professionele keuken.

De werkzaamheden voor ProMeijer bestonden uit:

  • Het opstellen van een Programma van eisen
  • Bouwkundig tekenwerk
  • Bestek schrijven
  • Investeringsraming
  • Aanvraag bouwvergunning
  • Begeleiden onderhandse aanbesteding
  • Directievoering en toezicht
  • Kostenbewaking
  • Oplevering

Het werk is partieel aanbesteed, dat wil zeggen dat alle disciplines apart zijn gecontracteerd en begeleid. Dit resulteerde in een besparing op de overheadkosten, meer grip  op het proces en aanzienlijke tijdwinst. De totale doorlooptijd van initiatief tot oplevering was 6 maanden waarbij en is in 3 fasen uitgevoerd waardoor het buurthuis heeft kunnen doordraaien met de dagelijkse activiteiten.