Voor een opdrachtgever is inzicht in de bouwkosten van essentieel belang voor het bepalen van de haalbaarheid van een project. Het is belangrijk om vooraf te weten of het project past binnen het gestelde budget en om dit tijdens elke fase te blijven monitoren. Daarnaast is de wens om – binnen de gestelde budgettaire kaders – een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren en niet voor verrassingen te komen staan. ProMeijer helpt u bij het realiseren van deze doelstellingen en gaat zelfs een stapje verder: wij stellen ramingen en begrotingen voor u op, maar kijken ook naar de risico’s en besparingskansen.

Door ons al in een vroeg stadium bij het project te betrekken, kunnen we samen met u het proces doornemen. Wij zijn van mening dat kostenbesparing niet zit in kwaliteitsbesparing op materiaal, maar in efficiënt omgaan met tijd en in een goede voorbereiding. Wij hebben in de praktijk bewezen daar goede resultaten mee te behalen.

Bouwkosten per fase

ProMeijer adviseert u op het gebied van bouwkosten in elke fase van het proces.

  • Initiatiefase :  Investeringsraming [vb volgt]
  • Ontwerpfase :  Elementenraming [vb volgt]
  • Besteksfase :  Directiebegroting [vb volgt]
  • Aanbesteding :  Advies aanbestedingsvorm en controle inschrijfbegroting
  • Uitvoering :  Monitoren en beoordeling meer- en minderwerk.
  • Exploitatie :  Het opstellen van een exploitatieraming

Second opinion

Soms is het verstandig om de plannen of begrotingen van uw (ver)bouwproject te laten toetsen door een derde (onafhankelijke) partij. Wanneer u ProMeijer inschakelt voor het leveren van een professionele second opinion op begrotingen, offertes, aanbestedingen, etcetera, weet u zeker dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.