Projectomschrijving

In 2013 is in het kader van de transitie van de jeugdzorg een hervormingsplan zorg voor de jeugd ingang gezet. De nieuwe werkwijze stelt ook nieuwe eisen aan de ruimen en inrichting binnen de ouder- en kind centrums waardoor deze aangepast moeten worden.

Voor het OKC Aldebaranplein heeft Promeijer opdracht gekregen om de gehele renovatie van A t/m Z te begeleiden. Eerste kwartaal 2015 is het Programma van Eisen afgerond.

Voor OKC wingerdweg is Promeijer betrokken geweest bij de aanbestedingsselectie en realisatie van de tijdelijke huisvesting.