Een bouw- of renovatieproces is een dynamisch (en dus veranderlijk) proces en kan voor de opdrachtgever een risicovolle onderneming zijn. Vaak moeten er tijdens de bouw nog belangrijke keuzes worden gemaakt en professionele hulp van deskundige bouwbegeleiders is daarbij onontbeerlijk. Naast de inzet van een bouwmanager is bij grotere projecten ook de inzet van een directievoerder/toezichthouder een verstandige keuze.

De directievoerder/toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van uitvoering. Hij ziet toe op de planning en is het dagelijkse aanspreekpunt van de aannemer. Directievoerder en toezichthouder zien er dus op toe dat het contract en de kwaliteitsafspraken die u heeft gesloten met de aannemer(s) en de installateurs, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Taken van de directievoerder

  • Kwaliteitbewaking van de bouw,
  • Toezicht op de planning,
  • Kostenbewaking van het project,
  • Dagelijks toezicht op de bouw,
  • Eerste aanspreekpunt aannemers/adviseurs,
  • Voorzitten van de bouwvergadering,
  • Verantwoordelijk voor informatieverstrekking,
  • Controle van meer- en/of minderwerk,
  • Verzorgen van oplevering en nazorg.